ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Η σύνθεση του Δ.Σ. της Αστικής Μη Κερδοσκοπικής Εταιρίας «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών ΟΛΥΜΠΙΑ» είναι η ακόλουθη:

Πρόεδρος : Κωνσταντίνου Δημήτριος του Παναγιώτη

Αντιπρόεδρος : Σπηλιόπουλος Ερνέστος του Γεωργίου

Γεν. Γραμματέας : Δημητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου

Ταμίας : Καρυώτης Νικόλαος του Ιωάννη

Μέλη : Λιακόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος του Σπήλιου, Τυλιγάδας Βασίλειος του Λεωνίδα.