Ν. Καρυώτης: «Αυστηρά κοινωφελής ο σκοπός μας»

Μακέτα του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών που θα δημιουργηθεί στην Αρχαία Ολυμπία.

Μακέτα του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών που θα δημιουργηθεί στην Αρχαία Ολυμπία.

Αυστηρά προσανατολισμένη στον αποκλειστικά κοινωφελή της σκοπό είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία που έχει αναλάβει την δημιουργία του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών στην Αρχαία Ολυμπία.

Αυτό τόνισε μεταξύ άλλων ο πρόεδρος της εταιρίας κ. Νίκος Καρυώτης σε δηλώσεις του για την νομική υπόσταση του φορέα που εκπροσωπεί. Ο κ. Καρυώτης τόνισε συγκεκριμένα ότι ο σύλλογος που αρχικά είχε συσταθεί, συνάντησε κάποιες αντικειμενικές δυσκολίες στη λειτουργία του και κυρίως στο επίπεδο της αστικής ευθύνης που χαρακτηρίζει γενικώς τους συλλόγους. Πιο αναλυτικά, ο κ. Καρυώτης δήλωσε:

«Οι μεγάλες εταιρίες, οι οργανισμοί, οι δημόσιοι φορείς, οι ομοσπονδίες και οι διάφορες οργανώσεις στις οποίες απευθυνθήκαμε για τη στήριξη του σκοπού μας, αντιμετώπισαν με επιφυλακτικότητα το γεγονός ότι για ένα τόσο μεγάλο, παγκόσμιο έργο, απέναντί τους βρισκόταν ένας απλός σύλλογος. Είναι απολύτως λογικό, μια μεγάλη εταιρία που θα βγάλει από το ταμείο της κάποιο κονδύλι για την ενίσχυση ενός φορέα σαν τον δικό μας, να προτιμά την σταθερότητα και φερεγγυότητα μιας εταιρίας από έναν απλό σύλλογο. Επειδή οι εταιρίες αυτές, οι ομοσπονδίες και οι συναφείς φορείς ελέγχονται αυστηρά για κάθε χορηγία που κάνουν, θέλουν να είναι απόλυτα διασφαλισμένες στον τομέα αυτό. Και όταν έχουν απέναντί τους μια υπεύθυνη εταιρία, ξέρουν ότι αυτή θα φέρει την ευθύνη αν τυχόν προκύψει κακή διαχείριση της χορηγίας. Κάναμε λοιπόν ένα είδος αναβάθμισης του συλλόγου σ’ έναν πιο αξιόπιστο, φερέγγυο και υπεύθυνο φορέα, όπως είναι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία, διατηρώντας απόλυτα τον κοινωφελή, ανιδιοτελή και μη κερδοσκοπικό χαρακτήρα του φορέα μας».

Ο κ. Καρυώτης πρόσθεσε ότι ο σκοπός του φορέα παραμένει ακριβώς ο ίδιος, όπως και στο καταστατικό του συλλόγου. Μάλιστα το διοικητικό συμβούλιο της εταιρίας, σε μια από τις πρώτες του συνεδριάσεις, ομόφωνα αποφάσισε ότι καμία απολύτως δραστηριότητα κερδοσκοπικού χαρακτήρα δεν θα ασκήσει η εταιρία, ούτε καν κάποια καλλιτεχνική η πολιτιστική εκδήλωση με εισιτήριο. «Μοναδικοί μας πόροι θα είναι αποκλειστικά οι εισφορές των μελών μας, οι χορηγίες ιδιωτών, και πιθανόν κάποια χρηματοδοτικά προγράμματα που θα αντλήσουμε από την Ευρωπαϊκή Ένωση», τόνισε ο κ. Καρυώτης.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η αστική μη κερδοσκοπική εταιρία «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών ΟΛΥΜΠΙΑ» ιδρύθηκε τον Ιούνιο του 2016 και διαδέχθηκε τον ομώνυμο σύλλογο που είχε συσταθεί από τον Μάιο του 2015. Ο σκοπός παρέμεινε αμετάβλητος και στο νέο καταστατικό, ενώ και το διοικητικό συμβούλιο παρέμεινε το ίδιο (με τις απαραίτητες καταστατικές διαδικασίες που προβλέπονται). Επίσης, τα τακτικά μέλη του πρώην συλλόγου παραμένουν τακτικά μέλη και στην αστική μη κερδοσκοπική εταιρία.

Related Posts