Συγκροτήθηκε σε σώμα το νέο Διοικητικό Συμβούλιο


Μετά την εκλογική διαδικασία της 9ης Απριλίου 2023, το νέο Διοικητικό Συμβούλιο της αστικής μη κερδοσκοπικής εταιρίας «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών ΟΛΥΜΠΙΑ» πραγματοποίησε την πρώτη του συνεδρίαση την Δευτέρα 10 Απριλίου και συγκροτήθηκε σε σώμα, ως εξής:

Πρόεδρος : Κωνσταντίνου Δημήτριος του Παναγιώτη

Αντιπρόεδρος : Καρυώτης Νικόλαος του Ιωάννη

Γεν. Γραμματέας : Δημητρόπουλος Δημήτριος του Γεωργίου

Ταμίας : Ζαφειρόπουλος Χρήστος του Γεωργίου

Μέλη : Λιακόπουλος Ιωάννης του Δημητρίου, Σπηλιόπουλος Χαράλαμπος του Σπήλιου, Τυλιγάδας Βασίλειος του Λεωνίδα.

Αναπληρωματικά μέλη: Βλάχος Γεώργιος του Παύλου, Διονυσοπούλου Χρύσα του Ανδρέα.

Το νέο Δ.Σ. μέσα στο προσεχές διάστημα θα αναλάβει συγκεκριμένες πρωτοβουλίες για την προώθηση του σκοπού δημιουργίας Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών στην Αρχαία Ολυμπία.

Related Posts