Η Κοινωνική Καινοτομία συναντά το Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών

Μια ενδιαφέρουσα συνάντηση εργασίας στα γραφεία της Σύμπραξης στην Αρχαία Ολυμπία

Το Διοικητικό Συμβούλιο της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» μετά από πρωτοβουλία του Συντονιστή Εταίρου «Πολιτισμός και Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.» που είναι ταυτόχρονα συνεργαζόμενο μέλος του Ελληνικού Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας, πραγματοποίησε συνάντηση εργασίας το Σάββατο 24 Ιουνίου 2023 στα γραφεία της Σύμπραξης (παλιό Δημαρχείο Αρχαίας Ολυμπίας).

Το θέμα της συνάντησης είχε τίτλο «Η Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών ως κόμβος (HUB) σύνδεσης με την Κοινωνική Καινοτομία και την Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία» και μετά από πρόσκληση παραβρέθηκαν:

  • Η Βουλευτής Ηλείας κα Διονυσία – Θεοδώρα Αυγερινοπούλου
  • Ο Δήμαρχος Αρχαίας Ολυμπίας κ. Γιώργος Γεωργιόπουλος
  • Ο Γενικός Διευθυντής της Διεύθυνσης Εργασιακών Σχέσεων, Υγείας και Ασφάλειας στην Εργασία & Ένταξης στην Εργασία του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς
  • Ο ανεξάρτητος Δημοτικός Σύμβουλος του Δήμου Αρχαίας Ολυμπίας κ. Χαράλαμπος Σπηλιόπουλος
  • Ο Πρόεδρος του Διοικητικού Συμβουλίου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» κ. Δημήτρης Κωνσταντίνου
  • Ο Γ.Γ. του Διοικητικού Συμβουλίου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» και μέλος της Επιτροπής Διαβούλευσης του Δήμου Ανδρίτσαινας – Κρεστένων κ. Ταξιάρχης – Ιωάννης Σαραντόπουλος
  • Το μέλος και νομικός σύμβουλος του Συντονιστή Εταίρου της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης «Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών» κ. Αθανάσιος Σαραντόπουλος.

Κατά τη διάρκεια της συνάντησης εργασίας αναπτύχθηκαν και ανταλλάχθηκαν απόψεις και πληροφορίες, όπως:

  • Ο σκοπός και ο ρόλος της Θεματικής Αναπτυξιακής Σύμπραξης Παγκόσμιο Πάρκο Ολυμπιονικών στην Αρχαία Ολυμπία και στην Π.Ε. Ηλείας.
  • Γνωριμία με το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα SEED, το οποίο στοχεύει στην ίδρυση Εθνικών Κέντρων Κοινωνικής Καινοτομίας στα κράτη-μέλη της Ε.Ε. και με το Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελλάδα.
  • Η αναζήτηση κοινών πεδίων συνεργασίας για το σχεδιασμό και υλοποίηση δράσεων στα πλαίσια της Κοινωνικής Καινοτομίας και της Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας, ακολουθώντας  όσα υποδεικνύει η ολιστική αναπτυξιακή  μελέτη της ΔιαΝΕΟσις  για την ανασυγκρότηση της Ηλείας  με τίτλο «ΗΛΕΙΑ 2030: Ανασυγκρότηση με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία».

Μετά από τη δημοσίευση στα μέσα Μαρτίου του Εθνικού Σχεδίου  Δράσης για την Κοινωνική Οικονομία και την Κοινωνική Καινοτομία από τη Γενική Γραμματεία Ενίσχυσης της Απασχόλησης του Υπουργείου Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, πραγματοποιήθηκε στις 4 Απριλίου η τελική εκδήλωση για τη Διακρατική Σύμπραξη SEED με θέμα “FROM SEED TO FUTURE” (Από τον σπόρο στο μέλλον), που διοργάνωσε το Ελληνικό Δίκτυο Κοινωνικής Καινοτομίας στο αμφιθέατρο “Μιλτιάδης Έβερτ” στην Τεχνόπολη του Δήμου Αθηναίων και τη μεθεπόμενη, 6 Απριλίου, πραγματοποιείται η κάθοδος στην Αρχαία Ολυμπία κυβερνητικού κλιμακίου Γενικών Γραμματέων προκειμένου να συζητηθούν τα επόμενα βήματα για τον αναπτυξιακό σχεδιασμό της Ηλείας, επί τη βάσει των προτάσεων της μελέτης της ΔιαΝΕΟσις  για την ανασυγκρότηση της Ηλείας με επίκεντρο την Αρχαία Ολυμπία. Στη μελέτη αυτή διαπιστώθηκε ότι έννοιες όπως κοινωνική καινοτομία, δημιουργική βιομηχανία, κοινωνική και αλληλέγγυα οικονομία, ψηφιακοί νομάδες κ.ά. χρειάζεται να υιοθετηθούν και να υπηρετηθούν από την Θεματική Αναπτυξιακή Σύμπραξη με συγκεκριμένες μεθόδους και εργαλεία υποστήριξης σε συνεργασία με Δήμους της Π.Ε. Ηλείας και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.

Ως Συντονιστής Εταίρος της Σύμπραξης αλλά και Συνεργαζόμενο Μέλος του Ελληνικού Δικτύου Κοινωνικής Καινοτομίας στην Ελλάδα στο οποίο προΐσταται ο κ. Κωνσταντίνος Αγραπιδάς, Γενικός Διευθυντής του Υπουργείου Εργασίας, η «Πολιτισμός & Ευημερία Κοιν.Σ.Επ.»  αποτελεί τον συνδετικό κρίκο ώστε να σχεδιαστούν και να υλοποιηθούν στην Π.Ε. Ηλείας, μέσω του Παγκόσμιου Πάρκου Ολυμπιονικών, έργα και δράσεις στα πλαίσια της Κοινωνικής Καινοτομίας. Παράλληλα η υπάρχουσα εμπειρία στον σχεδιασμό, την υποβολή και την υλοποίηση συγχρηματοδοτούμενων έργων καθώς και Δημοσίων Συμβάσεων, σε συνεργασία με εκπροσώπους φορέων, παρέχει τη δυνατότητα διαμόρφωσης στρατηγικών σχεδίων ανάπτυξης στα πλαίσια της Κοινωνικής Καινοτομίας, Κοινωνικής και Αλληλέγγυας Οικονομίας και Δημιουργικής Βιομηχανίας.

Related Posts